Dàn Lạnh Công Nghiệp dạng xương cá

Dàn Lạnh Công Nghiệp sử dụng trong các nhà máy nước đá là dàn lạnh dạng xương cá . Dàn Lạnh công nghiệp dạng xương cá được sử dụng chủ yếu để làm nước muối trong nhà máy làm đá cây hoặc các loại chất lỏng khác.