Tin tức

Bảo dưỡng dàn ngưng và tháp giải nhiệt cho công ty thực phẩm ở Nhổn Ngày 26/6/2018

Công ty Điện lạnh Việt Nhật có đến bảo dưỡng tháp giải nhiệt và dàn ngưng cho bộ máy nén 28 HP và 60 HP của công ty nhập khẩu và phân phối thịt bò. Cả hai máy đều của Hitachi với công xuất ngựa 28 HP và 60 HP Công tác bảo dưỡng và vệ sinh tháp giải nhiệt và dàn ngưng C